Benefity

Wychodząc na przeciw klientom oferujemy pomoc w uzyskiwaniu następujących benefitów (wsparcie finansowe):
  • Working Tax Credits (pomoc finansowa dla osób o niskich dochodach)
  • Child Tax Credits (zasiłek finansowy dla rodzin posiadających przynajmniej jedno dziecko)
  • Child Benefit (zasiłek rodzinny)
  • Maternity Allowance (zasiłek przysługujący kobietom nie kwalifikującym się na tzw. "macierzyńskie" od pracodawcy)
  • Statutory Maternity Pay (zasiłek macierzyński)
  • Statutory Paternity Pay (zasiłek tacierzyński)
  • Housing Benefit (zasiłek pokrywający część lub całość płaconego przez Ciebie czynszu)
  • Council Tax Benefit (zapomoga związana z opłacaniem podatku lokalnego)
  • Sure Start Maternity Grant (becikowe)
  • Job Seekers Allowance (zasiłek dla bezrobotnego)