Inne usługi

  • Pomoc w sprawie uzyskania NIN
  • Zgłoszenie wyjazdu z UK
  • Aplikowanie o Europe Health Insurance Card (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
  • Wystąpienie o formularz S1 (zgłoszenie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ członków rodziny pozostałych w Polsce)
  • Wystąpienie o formularz S2 (dotyczy kobiet ciężarnych pracujących, ubezpieczonych w UK, które chcą urodzic dziecko w Polsce)
  • Pomoc w wymianie prawa jazdy na angielskie
  • Zaświadczenie o zapłaconych składkach NIC (dla osób opuszczających na stałe UK)
  • Zgłoszenie zmian adresu