CENY
KONTAKT

Self Employment

  • Rejestracja działalności
  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego (Self Assessment Tax Return)
  • Rozliczenia Partnership
  • Rozliczenia w systemie CIS (dla osób działających w sektorze budowlanym)
  • Komputerowe i manualne prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Rejestracja VAT
  • Rozliczenia VAT
  • Rejestracja Pracodawcy oraz Prowadzenie listy płac (Payroll)